covage.png


El NOC de Covage (Centre d'Operacions de la Xarxa) assegura l'explotació, la supervisió i el manteniment de tots els serveis comercialitzats de totes les tecnologies 24 hores al dia els 7 dies de la setmana.

El sistema d'informació de NOC ha estat objecte de desenvolupaments específics per respondre a les característiques de l'explotació de les xarxes obertes. Així, Covage, el primer operador d'operadors neutre i independent, posa a disposició dels seus clients una Extranet operativa avançada.

L'Extranet de Covage optimitza els intercanvis operatius, permet compartir el conjunt de serveis, la supervisió dels equips d'extremitats, una descripció dels equips de subministrament de serveis, la declaració i el tractament d'incidències.


Hi ha una línea d'atenció telefònica 24 hores al dia els 7 dies de la setmana.